Rots en water

Rots en Water

 

Iedereen kent het en iedereen wordt er in meer of mindere mate mee geconfronteerd. Als professionele beroepsbeoefenaar, zoals Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes.

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en uiterst effectief anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

 

Doel

Algemene doelstelling van Rots en Water is jongeren te begeleiden en te sturen in hun sociaal-emotionele en mentale ontwikkeling. Een meer specifiek doel is jongens te leren omgaan met andermans en eigen macht, kracht en onmacht. In die zin leren de jongens zich te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld en tegelijkertijd oog en gevoel te krijgen voor eigen grensoverschrijdend gedrag.

 

Het Rots en Waterprogramma is een evidence based, wetenschappelijk effectief onderzocht programma, dat grensoverschrijdend gedrag vermindert, positieve attitudes bevordert, en zorgt voor een veilig, pestvrij leer- en leefklimaat.

 

Uit door het RIVM gepubliceerde cijfers blijkt dat Rots en Water in 2013 en 2014 in alle schooltypes, voor verlening van financiele ondersteuning, de meest aangevraagde interventie is.

Algemene doelstelling van Rots en Water is jongeren te begeleiden en te sturen in hun sociaal-emotionele en mentale ontwikkeling. Een meer specifiek doel is jongens te leren omgaan met andermans en eigen macht, kracht en onmacht. In die zin leren de jongens zich te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld en tegelijkertijd oog en gevoel te krijgen voor eigen grensoverschrijdend gedrag.

Copyright 2013 - Ki4Life - © Alle rechten voorbehouden