Agressie & Conflict

agressie en conflict hantering

 

Training 'Omgaan met agressie en conflict'

Agressie is van alledag. Iedereen kent het en iedereen wordt er in meer of mindere mate mee geconfronteerd. Als professionele beroepsbeoefenaar, zoals onderwijzer, baliemedewerkers, zorgmedewerkers, enz zal men agressief gedrag op een effectieve wijze moeten kunnen hanteren. Dat is niet altijd even gemakkelijk temeer omdat het gedrag van die ander ook van alles bij de professional oproept. Er zijn echter wel handvatten aan te reiken waarmee dat agressieve gedrag van een ander in banen geleid kan worden. Hierdoor blijft de veiligheid beter gewaarborgd en kan men sneller tot een gesprek komen. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: wat is agressie, welke vormen kent het, wat doet agressie met jezelf, hoe kan ik de-escaleren in gesprek, welke non-verbale aspecten spelen hierbij een rol.

 

Doel

De training geeft de cursist inzicht in het eigen handelen bij een confrontatie met agressie en het stellen en herkennen van grenzen. Daarnaast krijgt de cursist kennis van de vormen van agressie en diverse de-escalerende (non-verbale en verbale) communicatietechnieken.

 

Voor wie?

Deze training is geschikt voor iedereen die beroepsmatig cliënten begeleid naar werk of (maatschappelijke) participatie en daarbij wel eens te maken krijgt met agressief gedrag of belangenconflicten: onderwijzers, werkcoaches, klantmanagers, casemanagers, re-integratieconsulenten, participatiecoaches, jobcoaches, begeleiders etc.

 

Inhoudelijke onderwerpen

  • Zicht op de invloed van de eigen stress (spanningsboog)
  • Communicatiemodel (eenvoudig)
  • Wat is agressie?
  • Vormen van agressie en herkennen
  • De-escalerende gesprekstechnieken
  • Invloed van non-verbaal gedrag
  • stellen en herkennen van grenzen

 

Daarnaast kunt u ook denken aan eenvoudige maar doeltreffende fysieke bevrijding technieken, die geheel binnen de methodiek passen.

 

 

Copyright 2013 - Ki4Life - © Alle rechten voorbehouden