stresscoach

Stresscoach

 

Als Stresscoach voorzien wij in de behoefte aan begeleiding van mensen met stressgerelateerde klachten. Er is in toenemende mate vraag naar professionele counselors, die voor individu en organisatie zowel preventief als curatief advies kunnen geven op het specifieke gebied van stressmanagement.

Inmiddels is bekend, dat ruim 60 procent van het ziekteverzuim niet medisch is, maar een psychische oorzaak heeft. Een grote groep werknemers blijkt niet in staat een juiste balans te vinden in de eisen, die aan hen worden gesteld. Bovendien hebben zij moeite met het vinden van hun persoonlijke veerkracht om die druk het hoofd te bieden.

 

Bedrijfsleven:

Medewerkers ondervinden steeds vaker spanningen rond werkrelaties, reorganisaties, ontslag en outplacement. De Stresscoach is hier inzetbaar als coach, trainer en adviseur en kan een bijdrage leveren aan een vitale werkomgeving.

 

Gezondheidszorg:

Patiënten binnen instellingen hebben tegenwoordig meer behoefte aan persoonlijke aandacht en begeleiding. Met behulp van praktische ontspanningsoefeningen kan zorg op maat geboden worden.

 

Health sector:

Binnen sauna-, beauty- en fitnesscentra kan de Stresscounselor een zelfstandig beroep uitoefenen en advies geven over het optimale evenwicht tussen individuele belasting en belastbaarheid.

Wat is counseling.

Counseling is een vorm van kortdurende hulpverlening. Het is een proces waarbij door middel van praten een hulpverlener een hulpvrager helpt om inzicht te krijgen in zijn haar niveau van ontwikkeling en van daaruit wegen te zoeken om verder te kunnen dan wel tot acceptatie te komen.

Concreet is counseling te vergelijken met een zoektocht naar ongekende mogelijkheden in jezelf, gericht op het vergroten van het vermogen om problemen op te lossen. Doel van deze zoektocht is dat de cliënt manager wordt van zijn/haar probleem, maar ook bewust wordt van zijn/haar sterke en zwakke kanten.

De cliënt en zijn/haar unieke belevingswereld staat hier in centraal. De counselor fungeert slechts als gids om de cliënt te bewijzen, doormiddel van spiegelen en doorvragen over gedrag, gedachten en gevoelens op de mogelijkheden van die de cliënt zelf over het hoofd ziet. Maar uiteindelijk bepaald de cliënt wat voor hem/haar het beste is. De essentie van counseling is begrip te hebben voor wat er in de ander omgaat en dat via communicatie samen met de ander uit te diepen en vorm te geven.

 

Kernbegrippen zijn: Respect, Empathie en acceptatie.

Anti – stress counseling is een praktische vorm van psychosociale hulpverlening voor geestelijk gezonde mensen die (tijdelijk) een probleem ervaren of niet optimaal kunnen functioneren. Counseling is een laagdrempelig oplossingsgerichte vorm van begeleiden bij probleemsituaties, of dit nu gaat om werkgerelateerde, privé, lichamelijke klachten die niet te verklaren zijn, counseling kan u helpen. Ieder individu is anders, daarom kunnen wij geen kant en klare oplossingen aanreiken. Wij maken samen met u een passende plan van aanpak.

 

Copyright 2013 - Ki4Life - © Alle rechten voorbehouden